Vận chuyển hàng lô, sỉ nông sản

Tiến Oanh Express còn có dịch vụ vận chuyển đặc thù riêng cho mặt hàng nông sản từ Dak Lak, Dak Nông đi các chợ đầu mối tại Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai.